Vstúpte do sveta energie

Firma ENECO Vám ponúka svoje dlhoročné odborné znalosti a skúsenosti v oblasti úspor energie. V spolupráci s Vami môžeme vypracovaním správnej energetickej koncepcie prispieť k zníženiu výdavkov za energie, zníženiu znečistenia životného prostredia, celkovému zlepšeniu komfortu bývania, zdravia obyvateľov a to presadzovaním environmentálne prijateľných spôsobov vykurovania, efektívnym využívaním energie, energetickým riadením a celkovým zvyšovaním povedomia občanov.

Služby

Energetický certifikát
Energetický audit
Energetický manažment
Projektové energetické hodnotenie
Nízkouhlíkové stratégie
Kontrola vykurovacích systémov
Odborné poradenstvo
Projekcia budov v energetickej triede A0

Kontakt

Telefón

+421 51 772 13 40                        

Náš tím

Ing. Ján Ilkovič

ilkovic@eneco.sk
+421 905 747 400

Ing. Peter Kollár

kollar@eneco.sk
+421 904 239 944 

Ing. Adam Flimel

flimel@eneco.sk
+421 902 111 458 

Ing. Ondrej Šuster

suster@eneco.sk
+421 907 136 354

Ing. Jana Perecár Jančíková

jancikova@eneco.sk
+421 915 973 835  

Ing. Marek Kočan

kocan@eneco.sk
+421 915 973 835

Naše ďalšie projekty

Členstvo v organizáciach

© Copyright Eneco s.r.o. 2020

mobirise.com simple website creator