Energetický audit predstavuje návod ako ušetriť energiu. Pre budovy financované z verejných zdrojov nie je zo zákona povinný. Spracovanie energetické auditu je pre budovy financované z verejných zdrojov výhodné. Energetické audity tvoria tzv. energetický pasport budovy, ktorý je základom pre rozhodovanie o realizácii úsporných opatrení s cieľom znížiť spotrebu energie a zvýšiť hodnotu verejného majetku.

Energetický audit je povinný pre podniky financované z verejných zdrojov ( mestské, podniky vo vlastníctve VÚC, štátne podniky ) od 1.1.2009. Energetické audity sú povinné na základe zákona č. 476/2008 a vykonávajú sa na základe
vyhlášky č. 429/2009.

Energetické audity sú povinné pre podniky s celkovou spotrebou energie
nad 2 500 MWh.

Energetické audity vykonávajú odborne spôsobilé osoby alebo firmy, ktorých zoznam je uvedený na internetovej stránke www.siea.gov.sk.