Energetický certifikát je úradným dokumentom, ktorý predstavuje hodnotenie budovy z hľadiska spotreby energie a jej zaradenie do energetickej triedy. Pre nevýrobné budovy v podnikateľskom sektore je zo zákona povinný od 1.1.2008. Povinnosť vyplýva zo zákona č. 555/2005 a zákona č.300/2012. Vykonáva sa podľa vyhlášky č.364/2012.

Výhody energetického certifikátu pre vlastníka budovy spočívajú v odbornom posúdení budovy z hľadiska celkovej i samostatnej spotreby energie ( energia na vykurovanie, prípravu teplej vody, nútené vetranie, klimatizáciu, osvetlenie )
a v jednoduchých odporúčaniach pre jej zníženie.

Na základe zákona sa energetické certifikáty v prípade predávaných budov povinne odovzdávajú novým vlastníkom. V prípade prenajímaných budov sa overené kópie energetických certifikátov povinne pripájajú k nájomným zmluvám.

V prípade veľkých budov, ktorých vlastníkmi sú fyzické alebo právnické osoby
a ktoré navštevuje veľké množstvo ľudí, je povinnosťou vlastníka budovy vyvesiť na viditeľnom a prístupnom mieste tzv. Energetický štítok budovy, ktorý je výpisom energetického certifikátu budovy.

nasledujúci ...