Pravidelná kontrola kotlov, vykurovacích sústav a klimatizačných systémov je kontrolou účinnosti prevádzky zariadení so súčasným posúdením vhodnosti výkonu zariadení vzhľadom k potrebe tepla a chladu budovy. Súčasťou kontroly sú návrhy opatrení na náhradu a úpravu zariadení s cieľom znížiť spotrebu energie. Kontrola sa vykonáva pravidelne v určitých časových intervaloch, ktorých dĺžka závisí u kotlov od výkonu zariadenia, kategórie budovy a od použitého paliva. U klimatizačných systémov od výkonu klimatizačného zariadenia.

Pravidelná kontrola kotlov sa vykonáva povinne u nevýrobných budov u kotlov s veľkosťou 20 kW vrátane, u klimatizačných systémov od výkonu 12 kW vrátane. Povinnosť vyplýva zo zákona č. 314/2012 a kontrola sa vykonáva podľa vyhlášky
č. 422/2012.


Výhoda pravidelnej kontroly kotlov spočíva v odbornom posúdení a zmeraní účinnosti prevádzky kotlov, posúdení ich výkonu vzhľadom k potrebe tepla a v návrhu ich náhrady za účinnejšie z nižšou spotrebou paliva. Realizáciou navrhovaných opatrení sa majiteľovi objektu znížia náklady na vykurovanie.

nasledujúci ...