Energetický certifikát je úradným dokumentom, ktorý predstavuje hodnotenie budovy z hľadiska spotreby energie a jej zaradenie do energetickej triedy. Pre rodinné a bytové domy je zo zákona povinný od 1.1.2008 v prípade nových, významne obnovovaných, prenajímaných a predávaných budov. Ich celková úžitková plocha musí byť väčšia ako 50 m2. Povinnosť vyplýva zo zákona č. 555/2005 a zákona č. 300/2012. Vykonáva sa podľa vyhlášky č. 364/2012.

Výhody energetického certifikátu pre vlastníka budovy spočívajú v odbornom posúdení budovy z hľadiska celkovej i samostatnej spotreby energie ( energia na vykurovanie, prípravu teplej vody, nútené vetranie, klimatizáciu, osvetlenie )
a jednoduchých odporúčaniach pre jej zníženie.

Na základe zákona sa energetické certifikáty v prípade predávaných budov povinne odovzdávajú novým vlastníkom. V prípade prenajímaných budov sa overené kópie energetických certifikátov povinne pripájajú k nájomným zmluvám.

V prípade veľkých budov, ktorých vlastníkmi sú fyzické alebo právnické osoby a ktoré navštevuje veľké množstvo ľudí, je povinnosťou vlastníka budovy vyvesiť na viditeľnom a prístupnom mieste tzv. Energetický štítok budovy, ktorý je výpisom energetického certifikátu budovy.

nasledujúci ...