Energetický certifikát je úradným dokumentom, ktorý predstavuje hodnotenie budovy z hľadiska spotreby energie a jej zaradenie do energetickej triedy. Pre budovy financované z verejných zdrojov je zo zákona povinný od 1.1.2008. Povinnosť vyplýva zo zákona č. 555/2005 a zákona č. 300/2012 a vykonáva sa podľa vyhlášky
č. 364/2012.


Výhody energetického certifikátu pre vlastníka budovy spočívajú v odbornom posúdení budovy z hľadiska celkovej i samostatnej spotreby energie ( energia na vykurovanie, prípravu teplej vody, nútené vetranie, klimatizáciu, osvetlenie ) a v jednoduchých odporúčaniach pre jej zníženie.

Na základe zákona sa energetické certifikáty v prípade predávaných budov povinne odovzdávajú novým vlastníkom. V prípade prenajímaných budov sa overené kópie energetických certifikátov povinne pripájajú k nájomným zmluvám.

V prípade veľkých budov financovaných z verejných zdrojov, ktoré navštevuje veľké množstvo ľudí, je povinnosťou vlastníka budovy vyvesiť na viditeľnom a prístupnom mieste tzv. Energetický štítok budovy, ktorý je výpisom energetického certifikátu budovy.

nasledujúci ...