MODERNÝ PRÍSTUP K HOSPODÁRENIU S VAŠIMI ENERGIAMI

OPRITE SA O 3 PILIERE NÁŠHO ENERGETICKÉHO MANAŽMENTU

Služby, vďaka ktorým pomáhame šetriť

 1. Evidencia spotreby energie
 2. Vyhodnotenie spotreby energie
 3. Optimalizácie spotreby energie
 4. Pasportizácia budov a energetických zariadení
 5. Zaškolenie zamestnancov v oblasti šetrenia energie

Účinné a overené služby, vďaka ktorým je možné znížiť Vaše spotreby energie a šetriť nie len Vaše náklady, ale aj čas zamestnancov.

Služby, vďaka ktorým nemáte zmätok

 1. Zoskupenie, roztriedenie a uschovanie faktúr
 2. Zoskupenie, roztriedenie a uschovanie technickej dokumentácie
 3. Zoskupenie, roztriedenie a uschovanie projektovej dokumentácie

Prehľadný a dostupný informačný systém, vďaka ktorému máte prístup a poriadok vo Vašich dokumentoch kedykoľvek a kdekoľvek.

Služby, vďaka ktorým získate podporu

 1. Poradenstvo v oblasti energetiky
 2. Poradenstvo v oblasti čerpania výziev a dotácií
 3. Sledovanie povinností vyplývajúcich z legislatívy
 4. Sledovanie trendov a smerovania v oblasti energetiky
 5. Pomoc pri vypracovaní Vašich rozvojových dokumentov

Odborná podpora, vďaka ktorej získate prehľad o najnovšej legislatíve, súčasných trendoch a smerovaní v oblasti energetiky.

Neviete odpovedať kladne na nasledujúce otázky?

Nemáte prehľad o tom, koľko energie spotrebujete? Neviete aké je Vaše finančné hospodárenie s energiami?

Máte zmätok vo faktúrach či technických dokumentáciách? Nemáte ich uložené na jednom mieste alebo digitalizované?

Nemáte informácie o povinnostiach vyplývajúcich
z energetickej legislatívy a vystavujete sa riziku pokút?

Nemáte informácie o povinnostiach vyplývajúcich
z energetickej legislatívy a vystavujete sa riziku pokút?

V tom prípade je tu pre Vás ecomanažment!

10 dôvodov, prečo sa pripojiť k projektu.
 1. ÚSPORA NÁKLADOV NA ENERGIE – prvým a hlavným dôvodom aplikácie energetického manažmentu vo Vašej firme, obci či organizácií je úspora energie a zmiernenie negatívnych vplyvov na životné prostredie vďaka znižovaniu produkcie CO2.
 2. ÚSPORA ČASU PRACOVNÍKOV – vďaka ecomanažmentu sa môže Vaša firma, obec či organizácia plne venovať svojim hlavným činnostiam a sústrediť sa na svoje ciele. Ecomanažment má stále pod kontrolou Vaše spotreby či faktúry.
 3. INFORMÁCIE NA JEDNOM MIESTE – samozrejmou súčasťou ecomanažmentu je prehľadné analytické prostredie, v ktorom nájdete všetky informácie o Vašej spotrebe na jednom mieste, jej porovnanie a grafické vyhodnotenia.
 4. JEDNODUCHOSŤ PRÍSTUPU K INFORMÁCIÁM – vďaka ecomanažmentu už nemusíte prehľadávať desiatky stránok, aby ste sa dostali k výsledkom hľadania Vašej spotreby. Jednoduchosť a prístupnosť do nášho systému odkiaľkoľvek je pre nás základom.
 5. PREHĽAD A PORIADOK V TECHNICKEJ DOKUMENTÁCIÍ A FAKTÚRACH – Vaše faktúry a technické dokumentácie vďaka ecomanažmentu zoskupíme, roztriedime a uskladníme na jednom mieste, čím Vám poskytneme súhrnný a organizovaný prehľad.
 6. SPOĽAHLIVÉ INFORMÁCIE O POVINNOSTIACH VYPLÝVAJÚCICH Z LEGISLATÍVY – vďaka naším skúsenostiam a dlhoročnému pôsobeniu v oblasti energetiky, máme prehľad v legislative. O dôležitých povinnostiach z nej vyplývajúcich Vás budeme pravidelne informovať.
 7. NEUSTÁLA AKTUALIZÁCIA INFORMÁCIÍ – oblasť energetiky a klímy sa čoraz viac dostáva do pozornosti širokej verejnosti. Nastavujú sa nové trendy a smerovania, ktoré Vašu činnosť môžu ovplyvniť. Tieto aktuality neustále sledujeme za Vás.
 8. ODBORNÝ PRÍSTUP K ÚSPORÁM – vďaka nášmu dlhoročnému pôsobeniu v oblasti energetiky, sme nazberali množstvo skúsenosti, ktoré Vám radi odovzdáme prostredníctvom ecomanažmentu.
 9. RÝCHLA REAKCIA NA VÝZVY A DOTÁCIE – radi Vám poradíme, pomôžeme a poskytneme tie najčerstvejšie informácie z oblasti výziev a dotácií pre financovanie Vašich energeticky úsporných opatrení.
 10. HĽADANIE ĎALŠÍCH ÚSPOR (FINANCIÍ, ČASU, PRIESTORU, ĽUDSKÝCH ZDROJOV, ATĎ.) – naše služby nekončia len pri monitorovaní a vyhodnocovaní Vašej spotreby. Keďže sa s klientmi snažíme budovať dlhoročné spolupráce a najmä vzťahy, naším produktom stále pridávame niečo naviac. Vďaka ďalším službám, ktoré poskytujeme, sa snažíme o komplexnejšie uspokojenie Vašich energetických potrieb.

Ako postupujeme pri ecomanažmente?

Chete vedieť, ako postupujeme pri ecomanažmente? Pozrite si náš postup.
Na začiatok

V prípade ak sa rozhodnete o spoluprácu s nami, ešte pred realizovaním ecomanažmentu, sa s Vami radi stretneme, zoznámime sa s Vašou firmou, obcou či organizáciou. Zameriame sa na Vaše potreby, dohodneme si rozsah poskytovaných služieb a obchodné podmienky.

Analýza spotreby energie

V prípade ak sa rozhodnete o spoluprácu s nami, ešte pred realizovaním ecomanažmentu, sa radi zoznámime s Vašou firmou, obcou či organizáciou. Na začiatok zanalyzujeme predchádzajúcu spotrebu, zistíme aktuálny stav spotreby a začneme s monitorovaním novej spotreby.

Zhodnotenie spotreby energie

Po vyhodnotení predchádzajúcej a súčasnej spotreby sa vytvorí súhrn Vášho hospodárenia s energiou. Na základe súhrnu hospodárenia je možné optimalizovať spotrebu, zmeniť tarifu, optimalizovať ističe či zmeniť rezervovanú kapacitu resp. maximálnu rezervovanú kapacitu energie.

Návrh opatrení

Ďalším krokom k zníženiu spotreby energie je návrh opatrení. Vďaka naším skúsenostiam v oblasti energetiky v kombinácií s energetickým manažmentom je možné aplikovať potrebné riešenia na Vašu firmu, mesto či organizáciu. Týmto spôsobom je možné zefektívniť hospodárenie so spotrebou energie.

1. Čo je to energetický manažment?

Energetický manažment je služba, ktorá poskytuje systematický prístup k zlepšovaniu hospodárenia s energiou.
Integráciou energetického manažmentu do firmy/mestá/organizácie, je možné vytvoriť postup na trvalé zlepšovanie hospodárenia s energiou. Zlepšením hospodárenia s energiou a súvisiacich nákladov na energiu môžu byť organizácie konkurencieschopnejšie.
Okrem toho môžu implementáciou manažmentu viesť organizácie k splneniu celkových cieľov v oblasti zmierňovania zmeny klímy znížením ich emisií skleníkových plynov súvisiacich s energiou.

2. Na čo sa špecializuje ecomanažment?

Náš ecomanažment sa nešpecifikuje len na jeden druh energie a viete ho aplikovať na spotrebu elektriny, plynu, vody, ale aj centrálneho zdroja tepla.
Rovnako aj samotná ponuka služieb v rámci ecomanažmentu sa neskladá len zo sledovania a vyhodnocovania spotreby, ale vďaka rozširujúcim službám je možné vykonávať hĺbkový manažment.
Preto je možné nazvať ecomanažment = komplexným energetickým manažmentom.

3. Ako je možné objednať si ecomanažment?

V prípade záujmu o spoluprácu nás neváhajte kontaktovať pomocou Kontaktného formulára alebo na tel. čísle uvedenom v sekcii Kontakt.

4. Ako dlho trvá ecomanažment?

Zmluvy k naším produktom sa uzatvárajú na jeden kalendárny rok s opciou na ďalší rok. Po uplynutí platnosti zmluvy sa dá zmluvy ukončiť.

5. Je ecomanažment povinný zo zákona?

Samozrejme, že náš produkt povinný nieje! Avšak ak Vám záleží na Vašich úsporách a životnom prostredí, ecomanažment si doprajete aj dobrovoľne.

Máte ďalšie otázky?

Ak máte ďalšie otázky ohľadom energetického manažmentu alebo úspory energie, neváhajte nás kontaktovať a my Vám ich ochotne zodpovedáme.

Oslovila Vás naša ponuka?

MÁTE ZÁUJEM O ECOMANAŽMENT?